1
Bạn cần cá kho Trần Luận hỗ trợ gì?

tac pham lao hac cua nha van nam cao,

 • Tác phẩm Lão Hạc

  Lão Hạc thổi cái mồi rơm, châm đóm. Tôi đã thông điếu và bỏ thuốc rồi.
  Tôi mời lão hút trước. Nhưng lão không nghe...
  - Ông giáo hút trước đi.
  Lão đưa đóm cho tôi...
  - Tôi xin cụ...
  Và tôi cầm lấy đóm, vo viên một điếu. Tôi rít một hơi xong, thông điếu rồi mới đặt vào lòng lão. Lão bỏ thuốc, nhưng chưa hút vội. Lão cầm lấy đóm, gạt tàn, và bảo : 
  - Có lẽ tôi bán con chó đấy, ông giáo ạ !

Chat Zalo