Liên hệ mua cá kho làng Vũ Đại: 0988.999.525 - Mr. Nghiệp (Con trai bác Trần Luận)
Skype: refresh525 | Email: cakhotranluan@gmail.com

Phí vận chuyển trên toàn quốc - Danh sách tài khoản ngân hàng - Fanpage Cá kho Trần Luận 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------