1
Bạn cần cá kho Trần Luận hỗ trợ gì?

ca kho nhan hau tai nghe an

  • mua cá kho làng Vũ Đại tại Vinh , Nghệ An

    cakhotranluanNGHEANQua trao đổi với đa số khách mời tại hội nghị, chúng tôi được biết rất nghiều người dân ở Nghệ An muốn mua món cá kho làng Vũ Đại - đặc sản Hà Nam để thưởng thức cũng như để biếu người thân, bạn bè.