1
Bạn cần cá kho Trần Luận hỗ trợ gì?

Cá kho làng Vũ Đại được giới thiệu tại singapore

Ngày 29/10/2014, Trần Bá Nghiệp - con trai nghệ nhân Trần Luận đã vinh dự được Google mời tham gia sự kiện tổ chức ở Singapore. Tại đây, Nghiệp đã giới thiệu về món cá kho và cách thức kinh doanh thông qua Google

Chat Zalo