1
Bạn cần cá kho Trần Luận hỗ trợ gì?

Cá kho Trần Luận tham gia sự kiện Google năm 2014

Mới đây, ngày 30/06/2014, Google đã mời nghệ nhân Trần Luận tham dự hội thảo "Small Business - Big Success" để chia sẻ những bài học thành công trong việc áp dụng quảng cáo trực tuyến trong kinh doanh , cùng chúng tôi tìm hiểu nhé .


Là một khách hàng lâu năm của Google, cơ sở cá kho làng Vũ Đại - Trần Luận đã rất thành công khi thu hút được ngày càng khách hàng thông qua Google, đặc biệt là Google Adwords.