Người đầu tiên đưa món cá kho làng Vũ Đại lên Internet?

Ai là người đầu tiên đưa món cá kho làng Vũ Đại lên Internet?

Trả lời: Người đầu tiên đưa món cá kho làng Vũ Đại quảng bá trên Internet là Trần Bá Nghiệp, con trai của bác Trần Luận - chủ cơ sở cá kho Trần Luận. Anh Nghiệp đăng ký website www.amthuccotruyen.com để giới thiệu món cá kho làng Vũ Đại từ năm 2009 và kinh doanh từ đó. 

ca kho lang vu dai tu nam 2009
Cá kho làng Vũ Đại Trần Luận từ năm 2009

Kể từ đó đến nay, mặc dù có nhiều đơn vị cạnh tranh nhưng cơ sở Trần Luận vẫn luôn đi đầu trong việc cung cấp sản lượng cá kho làng Vũ Đại ra thị trường trong và ngoài nước.

Hình ảnh kho cá làng Vũ Đại từ năm 2009

Cơ sở Trần Luận giới thiêu cá kho làng Vũ Đại tại Singapore

Cá kho Trần Luận chia sẻ kinh nghiệm làm TMĐT ở Nghệ An