Mua cá kho làng Vũ Đại tại Thanh Hóa

cakhotranluanTHANHHOA

Hằng năm, cơ sở cá kho Trần Luận cung cấp khoảng hơn 100 niêu cá vào TP Thanh Hóa, Quý khách mua cá kho làng Vũ Đại tại Thanh Hóa thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tham khảo báo giá tại trang chủ 03 website chính thức cơ sở cá kho Trần Luận: www.cakhotranluan.com hoặc www.cakhotranluan.com.vn hoặc www.amthuccotruyen.com 

Bước 2: Cầm điện thoại lên gọi điện số: 0988.999.525 hoặc 03513.875.556 để đặt hàng (Số lượng niêu, loại niêu, thời gian nhận)

Bước 3: Cơ sở Trần Luận chuyển cá kho qua xe khách, lái xe gọi khách hàng ra lấy.

 

Lưu ý: Vì khoảng cách từ cơ sở cá kho Trần Luận đến Thanh Hóa khá xe nên quý khách đặt hàng trước ít nhất 1 ngày để phục vụ tốt nhất.

 

Trân trọng!