1
Bạn cần cá kho Trần Luận hỗ trợ gì?

tác phẩm nghèo của nam cao,

  • Tác phẩm Nghèo

    - Bu ơi con đói.... 
    Lần này có lẽ là lần thứ mười, thằng cu bé chạy về đòi ăn, chị đĩ Chuột đang quấy một nồi gì trong bếp, cáu tiết chạy ra mắng át nó đi: 
    - Đã bảo hết cơm rồi, tí nữa chè chín thì ăn chè mà!... 
    Thấy mẹ gắt, thằng cu không dám đòi ăn nữa, nhưng mặt nhăn nhó bịu xịu như muốn khóc. Chị đĩ Chuột thương hại, dịu dàng bảo: