1
Bạn cần cá kho Trần Luận hỗ trợ gì?

niêu cá kho làng vũ đại đi biếu

  • Niêu cá kho làng Vũ Đại 1.5kg - 500k

    Niêu cá kho làng vũ đại 1.5kg có 4 miếng cáNiêu cá kho 1.5kg (Giá 500k/niêu) bên trong sẽ có 4 miếng cá tiêu chuẩn, là niêu cỡ vừa, phù hợp với những gia đình 3 đến 5 người, dùng trong những bữa cơm gia đình.