1
Bạn cần cá kho Trần Luận hỗ trợ gì?

giới thiệu về nhân vật lão hạc

  • Phân tích nhân vật Lão Hạc

    Lão HạcNam Cao là một nhà văn lớn của người nông dân Việt Nam, đặc biệt là người nông dân trước Cách mạng tháng Tám 1945. Ông vẫn cảm nhận được những vẻ đẹp cao quý trong tâm hồn của họ trước bờ vực của cái đói, cái nghèo.