1
Bạn cần cá kho Trần Luận hỗ trợ gì?

ca tram den nuong

  • Cá trắm đen nướng giềng mẻ

    Cá trắm đen nướng giềng mẻCá trắm đen nướng là món rất ngon bởi mùi thơm của cá và vị ngọt, chắc của cá trắm đen. Cá trắm đen nướng cũng có nhiều kiểu như cá trắm đen úp thau, cá trắm đen nướng xả ớt....