1
Bạn cần cá kho Trần Luận hỗ trợ gì?

ca kho lang vu dai chinh goc

  • Xiêu lòng với niêu cá kho làng Vũ Đại

    xieu long nieu ca kho lang vu dai 1 ktdbLàng Vũ Đại, Hà Nam không phải cái tên xa lạ với hầu hết người dân Việt. . Vũ Đại là quê hương của những nhân vật bất hủ trong tác phẩm “Chí Phèo” của nhà văn Nam Cao như: Bá Kiến, Chí Phèo, Thị Nở.