Nghề dệt vải ở làng vũ đại ,

  • Nghề dệt vải ở làng vũ đại

    nghe det vai Chính vì trồng dâu nuôi tằm, làng Vũ Đại có nghề dệt vải. Nghề này của làng được Nam Cao viết trong truyện ngắn “Dì Hảo” như sau: “Mãi đến lúc tôi đã đi học, dì đã ngồi trên khung cửi… Tôi học bài bên cạnh khung cửi của dì. Khi bài tôi đã thuộc, tấm vải của dì được ra rồi, dì giũ mấy cái cho lông vải bay hết…”.