Mua cá kho làng Vũ Đại tại Nam Định thế nào?

Cá kho làng Vũ Đại cơ sở Trần Luận bán tại Nam Định,

cakhotranluanaNAMDINH

 

Cơ sở cá kho Trần Luận chỉ  cách thành phố Nam định khoảng 05km nên khách hàng có thể mua theo một trong 2 cách sau:

- Cách 1: Trần Luận giao cá trực đến nhà khách hàng (Nếu ở TP Nam định miễn phí vận chuyển, nếu ở khu vực xa hơn thì tính phí tùy khoảng cách)

- Cách 2: Chúng tôi khuyến quý khách tới tận cơ sở để mua cá kho làng Vũ Đại

Liên hệ: 0988.999.525